penyakit hati menurut islam dan cara mengobatinya

PENYAKIT HATI

~ SOMBONG / TAKABUR

~ RIYA / PAMER

~ MARAH

~ DUSTA / PEMBOHONG

~ GHIBAH / MENGGUNJING

~ DENGKI / HASUDBAHAYA DENGKI


Senang Melihat orang lain Susah
Susah Melihat orang lain Senang

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون

“ Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya; dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata: "Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami (tidak pergi berperang)" dan mereka berpaling dengan rasa gembira” ( QS At-Taubah : 50 ).

TIMBULNYA DENGKI

PRASANGKA BURUK ( BENCI )


يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
“ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang” ( QS Al-Hujurat : 12 ).

NALURI INGIN SELALU MENANG

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “ ( QS An-Nisa : 32 ).

MERASA LEBIH DARI YANG LAIN ( SOMBONG )

قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah ( QS Shaad : 76 )".

MISKIN JIWA DAN KIKIR BERBUAT BAIK

Rosululloh saw  bersabda “ Sesungguhnya orang yang bangkrut diantara umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan shaum,shalat dan zakat,tetapi ia pernah mencaci maki orang ini dan menuduh orang itu berbuat zina.Ia memakan harta orang itu lalu menanti orang ini menuntut dan mengambil pahalanya ( sebagai tebusan ),sementara orang itupun mengambil pula pahalanya.Bila semua pahala habis sebelum selesai tuntutan dan tebusan atas dosa-dosanya, maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan diatas bahunya, lalu iapun dihempaskan kedalam api neraka ( HR Muslim )


MEMAKAN KEBAIKAN

Rosululloh saw bersabda ” Jauhilah kedengkian karena kedengkian itu memakan kebaikan seperti halnya api yang memakan kayu bakar ” ( HR Abu Daud )

HIDUPNYA TIDAK AKAN TENANG

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون
“ Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya; dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata: "Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami (tidak pergi berperang)" dan mereka berpaling dengan rasa gembira” ( QS At-Taubah : 50 ).

CARA MENGOBATI PENYAKIT DENGKI


MENGETAHUI ILMU DENGKI DAN KERUGIANNYA
  • Selalu mengingat kebaikan orang yang kita dengki
  • Banyak mendoakan orang yang kita dengki
  • Jangan mengungkit-ukit kebaikan kita kepada orang yang kita dengki
  • Akui kelebihan orang yang kita dengki
  • Yakin bahwa kedengkian kita tidak akan mengurangi dan menambah rizki orang lain

BANYAK BERAMAL SHALEH
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون
“ Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu “ ( QS An-Naml : 89 ).

BERGAUL DENGAN ORANG YANG MAU MENGOREKSI KEKURANGAN KITA

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
“ Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia “ ( QS Fushshilat : 34 ).

RIYADHOH
Berlatih untuk mengucapkan salam dan memberikan sesuatu kepada orang yang di dengki
Berlatih bersilaturahmi dan berbuat baik
Berlatih untuk melawan setiap kedengkian dengan kebalikannya

semoga bermanfaat jangan hanya di baca usahakan untuk bisa mengamalkannya..
SELAMAT MENIKMATI
JAMUAN ALLOH DENGAN
BERSIH HATI
Baca juga :