MEMBENTUK PRIBADI SUKSES (7B)

( POHON KESUKSESAN}
B.1 
 BERIBADAH DENGAN BENAR DAN ISTIQOMAH
IBADAH =WAJIB+SUNNAH

B. 2
BERAKHLAQ TERPUJI

B. 3
BELAJAR DAN BERLATIH TIADA HENTI

B 4 BEKERJA DENGAN  5 AS
BEKERJA KERAS
BEKERJA CERDAS
BEKERJA TUNTAS
BEKERJA BERKWALITAS
BEKERJA IKHLAS

B 5
BERSAHAJA DALAM HIDUP

B 6
BANTU SESAMA

B 7
…….( YAITU ) DI HARI HARTA DAN ANAK LAKI-LAKI TIDAK BERGUNA, KECUALI ORANG-ORANG YANG MENGHADAP ALLAH DENGAN HATI YANG BERSIH ( ASY-SYU’ARA : 88 – 89 )


Baca juga :